ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2565 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันนี้เป็นวันอะไร วันนี้วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 (2022)

ตรงกับ

แรม 13 ค่ำ เดือนเจ็ด(7)

2565 (2022)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันนี้วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 (2022)

พฤษภาคม 2565 มิถุนายน 2565 กรกฎาคม 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

29

30

วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

31

1

2

3

วันหยุด<br />วันเฉลิมฯ พระราชินี
วันหยุด
วันเฉลิมฯ พระราชินี

4

5

6

7

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

8

9

10

11

12

13

14

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

15

16

17

18

19

20

21

22

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

23

24

25

26

27

28

วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

29

30

1

2

 

วันพระ มิถุนายน 2565, วันพระใหญ่ มิถุนายน 2565


- 30 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันจันทร์ แรม 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล
- 7 มิถุนายน 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันอังคาร ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล
- 14 มิถุนายน 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล
- 22 มิถุนายน 2565 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันพุธ แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล
- 28 มิถุนายน 2565 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันอังคาร แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล

3 มิถุนายน 2565 ตรงกับ วันหยุดวันเฉลิมฯ พระราชินี วันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล

วันเฉลิมฯ พระราชินี

Source: icons8.com