ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2564 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2564 (2021)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

กรกฎาคม 2564 (2021)

มิถุนายน 2564 กรกฎาคม 2564 สิงหาคม 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

27

28

29

30

1

2

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

3

4

5

6

7

8

9

วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

10

11

12

13

14

15

16

17

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

18

19

20

21

22

23

24

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ
วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ
วันหยุด<br />วันอาสาฬหบูชา
วันหยุด
วันอาสาฬหบูชา

25

วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ
วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ
วันหยุด<br />วันเข้าพรรษา
วันหยุด
วันเข้าพรรษา

26

วันหยุด<br />วันหยุดชดเชย
วันหยุด
วันหยุดชดเชย

27

วันหยุด<br />วันหยุดพิเศษ (ครม.)
วันหยุด
วันหยุดพิเศษ (ครม.)

28

วันหยุด<br />วันเฉลิมฯ ร.10
วันหยุด
วันเฉลิมฯ ร.10

29

30

31

1

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

2

3

4

5

6

7

 

วันพระ กรกฎาคม 2564, วันพระใหญ่ กรกฎาคม 2564
- 2 กรกฎาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันศุกร์ แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีฉลู
- 9 กรกฎาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันศุกร์ แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีฉลู
- 17 กรกฎาคม 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันเสาร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีฉลู
- 24 กรกฎาคม 2564 ตรงกับ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ วันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีฉลู
- 25 กรกฎาคม 2564 ตรงกับ วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ วันอาทิตย์ แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีฉลู
- 1 สิงหาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันอาทิตย์ แรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีฉลู
วันหยุด กรกฎาคม 2564, วันหยุดราชการ กรกฎาคม 2564
- วันหยุดวันอาสาฬหบูชา
- วันหยุดวันเข้าพรรษา
- วันหยุดวันหยุดชดเชย
- วันหยุดวันหยุดพิเศษ (ครม.)
- วันหยุดวันเฉลิมฯ ร.10

Source: icons8.com