ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2565 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
กรกฎาคม 2565 (2022)

ตรงกับ

แรม 10 ค่ำ เดือนหก(6)

2565 (2022)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

กรกฎาคม 2565 (2022)

มิถุนายน 2565 กรกฎาคม 2565 สิงหาคม 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

26

27

28

วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

29

30

1

2

3

4

5

6

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

7

8

9

10

11

12

13

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ
วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ
วันหยุด<br />วันอาสาฬหบูชา
วันหยุด
วันอาสาฬหบูชา

14

วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ
วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ
วันหยุด<br />วันเข้าพรรษา
วันหยุด
วันเข้าพรรษา

15

16

17

18

19

20

21

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

22

23

24

25

26

27

28

วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

วันหยุด<br />วันเฉลิมฯ ร.10
วันหยุด
วันเฉลิมฯ ร.10

29

30

31

1

2

3

4

5

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

6

 

วันพระ กรกฎาคม 2565, วันพระใหญ่ กรกฎาคม 2565


- 28 มิถุนายน 2565 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันอังคาร แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล
- 6 กรกฎาคม 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันพุธ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล
- 13 กรกฎาคม 2565 ตรงกับ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ วันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล
- 14 กรกฎาคม 2565 ตรงกับ วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ วันพฤหัสบดี แรม 1 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล
- 21 กรกฎาคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล
- 28 กรกฎาคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันพฤหัสบดี แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล
- 5 สิงหาคม 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันศุกร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล

13 กรกฎาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันอาสาฬหบูชา วันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล

วันอาสาฬหบูชา

14 กรกฎาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันเข้าพรรษา วันพฤหัสบดี แรม 1 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล

วันเข้าพรรษา

28 กรกฎาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันเฉลิมฯ ร.10 วันพฤหัสบดี แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล

วันเฉลิมฯ ร.10

Source: icons8.com