ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ กันยายน 2565 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
กันยายน 2565 (2022)

ตรงกับ

แรม 10 ค่ำ เดือนหก(6)

2565 (2022)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

กันยายน 2565 (2022)

สิงหาคม 2565 กันยายน 2565 ตุลาคม 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

28

29

30

31

1

2

3

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

4

5

6

7

8

9

10

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

11

12

13

14

15

16

17

18

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

19

20

21

22

23

24

25

วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

26

27

28

29

30

1

 

วันพระ กันยายน 2565, วันพระใหญ่ กันยายน 2565


- 3 กันยายน 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันเสาร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล
- 10 กันยายน 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล
- 18 กันยายน 2565 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันอาทิตย์ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล
- 25 กันยายน 2565 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันอาทิตย์ แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล

Source: icons8.com