ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2564 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2564 (2021)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

กุมภาพันธ์ 2564 (2021)

มกราคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มีนาคม 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

31

1

2

3

4

5

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

6

7

8

9

10

11

วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

12

วันหยุด<br />วันตรุษจีน
วันหยุด
วันตรุษจีน

13

14

15

16

17

18

19

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

20

21

22

23

24

25

26

วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ
วันหยุด<br />วันมาฆบูชา
วันหยุด
วันมาฆบูชา

27

28

1

2

3

4

5

6

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

 

วันพระ กุมภาพันธ์ 2564, วันพระใหญ่ กุมภาพันธ์ 2564
- 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันศุกร์ แรม 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีชวด
- 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีชวด
- 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันศุกร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีชวด
- 26 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับ วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ วันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีชวด
- 6 มีนาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันเสาร์ แรม 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีชวด
วันหยุด กุมภาพันธ์ 2564, วันหยุดราชการ กุมภาพันธ์ 2564
- วันหยุดวันตรุษจีน
- วันหยุดวันมาฆบูชา

Source: icons8.com