ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2565 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
กุมภาพันธ์ 2565 (2022)

ตรงกับ

แรม 10 ค่ำ เดือนหก(6)

2565 (2022)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

กุมภาพันธ์ 2565 (2022)

มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

30

31

1

วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

2

3

4

5

6

7

8

9

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

10

11

12

13

14

15

16

วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ
วันหยุด<br />วันมาฆบูชา
วันหยุด
วันมาฆบูชา

17

18

19

20

21

22

23

24

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

25

26

27

28

1

2

วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

3

4

5

 

วันพระ กุมภาพันธ์ 2565, วันพระใหญ่ กุมภาพันธ์ 2565


- 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันอังคาร แรม 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู
- 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันพุธ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู
- 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ วันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู
- 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู
- 2 มีนาคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู

16 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ วันหยุดวันมาฆบูชา วันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู

ความหมายของวันมาฆบูชา
          คำว่า “มาฆะ” นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 
 
การกำหนดวันมาฆบูชา
          การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม
ความสำคัญวันมาฆบูชาและประวัติวันมาฆบูชา
          ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์”แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

          ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

          1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

          2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

          4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

          และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ

          – จาตุร แปลว่า 4
          – องค์ แปลว่า ส่วน
          – สันนิบาต แปลว่า ประชุม

          ดังนั้น “จาตุรงคสันนิบาต” จึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4” นั่นเอง

          ทั้งนี้วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์

Source: icons8.com