ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2565 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ตุลาคม 2565 (2022)

ตรงกับ

แรม 10 ค่ำ เดือนหก(6)

2565 (2022)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ตุลาคม 2565 (2022)

กันยายน 2565 ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

25

วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

26

27

28

29

30

1

2

3

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

4

5

6

7

8

9

10

วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ
วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ

11

12

13

วันหยุด<br />วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันหยุด
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

14

15

16

17

18

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

19

20

21

22

23

วันหยุด<br />วันปิยมหาราช
วันหยุด
วันปิยมหาราช

24

วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

วันหยุด<br />วันหยุดชดเชย
วันหยุด
วันหยุดชดเชย

25

26

27

28

29

30

31

1

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

2

3

4

5

 

วันพระ ตุลาคม 2565, วันพระใหญ่ ตุลาคม 2565


- 25 กันยายน 2565 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันอาทิตย์ แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล
- 3 ตุลาคม 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล
- 10 ตุลาคม 2565 ตรงกับ วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ วันจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล
- 18 ตุลาคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันอังคาร แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล
- 24 ตุลาคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันจันทร์ แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล
- 1 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันอังคาร ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล

13 ตุลาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันพฤหัสบดี แรม 3 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

23 ตุลาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันปิยมหาราช วันอาทิตย์ แรม 13 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล

วันปิยมหาราช

24 ตุลาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันหยุดชดเชย วันจันทร์ แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันนี้หนูอินขอนำเสนอสาระวันพ่อแห่งชาติให้เพื่อนๆ รับทราบกันครับ โดยวันนี้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไปเป็นถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังเป็นวันชาติ และวันดินโลกอีกด้วย
โดยวันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคม ผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็น “วันพ่อแห่งชาติ"
ที่มา: ห้องสมุด มก. วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Source: icons8.com