ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2564 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ธันวาคม 2564 (2021)

ตรงกับ

แรม 7 ค่ำ เดือนยี่(2)

2564 (2021)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ธันวาคม 2564 (2021)

พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564 มกราคม 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

28

29

30

1

2

3

4

วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

5

วันหยุด<br />วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ
วันหยุด
วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ

6

วันหยุด<br />วันหยุดชดเชย
วันหยุด
วันหยุดชดเชย

7

8

9

10

วันหยุด<br />วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุด
วันรัฐธรรมนูญ

11

12

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

13

14

15

16

17

18

19

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

20

21

22

23

24

25

26

27

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

28

29

30

31

วันหยุด<br />วันสิ้นปี
วันหยุด
วันสิ้นปี

1

วันหยุด<br />วันขึ้นปีใหม่
วันหยุด
วันขึ้นปีใหม่

 

วันพระ ธันวาคม 2564, วันพระใหญ่ ธันวาคม 2564


- 4 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันเสาร์ แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีฉลู
- 12 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
- 19 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันอาทิตย์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
- 27 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันจันทร์ แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู

5 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันหยุดวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ วันอาทิตย์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันนี้หนูอินขอนำเสนอสาระวันพ่อแห่งชาติให้เพื่อนๆ รับทราบกันครับ โดยวันนี้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไปเป็นถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังเป็นวันชาติ และวันดินโลกอีกด้วย
โดยวันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคม ผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็น “วันพ่อแห่งชาติ"
ที่มา: ห้องสมุด มก. วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

6 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันหยุดวันหยุดชดเชย วันจันทร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันนี้หนูอินขอนำเสนอสาระวันพ่อแห่งชาติให้เพื่อนๆ รับทราบกันครับ โดยวันนี้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไปเป็นถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังเป็นวันชาติ และวันดินโลกอีกด้วย
โดยวันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคม ผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็น “วันพ่อแห่งชาติ"
ที่มา: ห้องสมุด มก. วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

10 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ วันศุกร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู

วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร
เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย ดังนั้นวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีจึงถือ วันรัฐธรรมนูญ

31 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันหยุดวันสิ้นปี วันศุกร์ แรม 12 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู

วันสิ้นปี หรือ วันส่งท้ายปีเก่า คือ วันสุดท้ายของปี ซึ่งตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม ตามปฏิทินเกรโกเรียน (Gregorian Calendar) ซึ่งดัดแปลงมาจากปฏิทินจูเลียน ใช้กันแพร่หลายในประเทศตะวันตก โดยประกาศใช้ครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2125 (ค.ศ. 1582) โดย วันสิ้นปี 2561 ตรงกับวันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม
ปัจจุบันนิยมใช้วันสิ้นปีกันทั่วโลก ทางการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ คืนวันนี้จะมีการจัดงานนับถอยหลัง (countdown) เพื่อเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ในเวลาเที่ยงคืนตามเมืองใหญ่ทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน โดยมักมีการจุดพลุเฉลิมฉลอง สำหรับวันสิ้นปีของประเทศไทย นอกจากจะเป็นวันหยุดของหน่วยงานราชการ ธนาคาร บริษัทต่าง ๆ แล้ว ก็ยังมีการจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคล และถือเป็นนิมิตหมายของการตั้งใจทำความดีของผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย..

1 มกราคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันขึ้นปีใหม่ วันเสาร์ แรม 13 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู

วันปีใหม่ (อังกฤษ: new year) มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ ๑๒ เดือน ก็กำหนดว่าเป็น ๑ ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก ๑ เดือน เป็น ๑๓ เดือนในทุก ๔ ปี
ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี ๓๖๕ วัน ในทุก ๆ ๔ ปี ให้เติมเดือนที่มี ๒๘ วัน เพิ่มขึ้นอีก ๑ วัน เป็น ๒๙ วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า ปีอธิกสุรทิน จำหน่ายของขวัญปีใหม่ ของที่ระลึก
เมื่อเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์มี ๒๙ วันในทุก ๆ ๔ ปี แต่วันในปฏิทินก็ยังไม่ค่อยตรงกับฤดูกาลนัก คือเวลาในปฏิทินยาวกว่าปีตามฤดูกาล เป็นเหตุให้ฤดูกาลมาถึงก่อนวันในปฏิทิน
และในวันที่ ๒๑ มีนาคมตามปีปฏิทินของทุก ๆ ปี จะเป็นช่วงที่มีเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากัน คือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงทิศตะวันออก และลับลงตรงทิศตะวันตกเป๋ง วันนี้ทั่วโลกจึงมีช่วงเวลาเท่ากับ ๑๒ ชั่วโมง เท่ากัน เรียกว่า วันวสันตวิษุวัติ (Equinox in March)
แต่ในปี พ.ศ. ๒๑๒๕ วันวสันตวิษุวัติ กลับไปเกิดขึ้นในวันที่ ๑๑ มีนาคม แทนที่จะเป็นวันที่ ๒๑ มีนาคม ดังนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ ๑๓ จึงทำการปรับปรุงแก้ไขหักวันออกไป ๑๐ วันจากปีปฏิทิน และให้วันหลังจากวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๑๒๕ แทนที่จะเป็นวันที่ ๕ ตุลาคม ก็ให้เปลี่ยนเป็นวันที่ ๑๕ ตุลาคมแทน (เฉพาะในปี ๒๑๒๕ นี้) ปฏิทินแบบใหม่นี้จึงเรียกว่า ปฏิทินเกรโกเรียน จากนั้นได้ปรับปรุงประกาศใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันเริ่มต้นของปีเป็นต้นมา

Source: icons8.com