ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2564 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564 มกราคม 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

28

29

30

1

2

3

4

วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

5

วันหยุด<br />วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ
วันหยุด
วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ

6

วันหยุด<br />วันหยุดชดเชย
วันหยุด
วันหยุดชดเชย

7

8

9

10

วันหยุด<br />วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุด
วันรัฐธรรมนูญ

11

12

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

13

14

15

16

17

18

19

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

20

21

22

23

24

25

26

27

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

28

29

30

31

วันหยุด<br />วันสิ้นปี
วันหยุด
วันสิ้นปี

1

วันหยุด<br />วันขึ้นปีใหม่
วันหยุด
วันขึ้นปีใหม่

 

วันพระ ธันวาคม 2564, วันพระใหญ่ ธันวาคม 2564
- 4 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันเสาร์ แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีฉลู
- 12 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู
- 19 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันอาทิตย์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู
- 27 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันจันทร์ แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู
วันหยุด ธันวาคม 2564, วันหยุดราชการ ธันวาคม 2564
- 5 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันหยุดวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ วันอาทิตย์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู
- 6 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันหยุดวันหยุดชดเชย วันจันทร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู
- 10 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ วันศุกร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู
- 31 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันหยุดวันสิ้นปี วันศุกร์ แรม 12 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู
- 1 มกราคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันขึ้นปีใหม่ วันเสาร์ แรม 13 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู

Source: icons8.com