ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2565 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ธันวาคม 2565 (2022)

ตรงกับ

แรม 10 ค่ำ เดือนหก(6)

2565 (2022)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ธันวาคม 2565 (2022)

พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 มกราคม 2566
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

27

28

29

30

1

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

2

3

4

5

วันหยุด<br />วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ
วันหยุด
วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ

6

7

8

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

9

10

วันหยุด<br />วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุด
วันรัฐธรรมนูญ

11

12

วันหยุด<br />วันหยุดชดเชย
วันหยุด
วันหยุดชดเชย

13

14

15

16

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

17

18

19

20

21

22

วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

23

24

25

26

27

28

29

30

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

31

วันหยุด<br />วันสิ้นปี
วันหยุด
วันสิ้นปี

1

2

3

4

5

6

7

 

วันพระ ธันวาคม 2565, วันพระใหญ่ ธันวาคม 2565


- 1 ธันวาคม 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
- 8 ธันวาคม 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
- 16 ธันวาคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันศุกร์ แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
- 22 ธันวาคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
- 30 ธันวาคม 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันศุกร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีขาล

5 ธันวาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ วันจันทร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันนี้หนูอินขอนำเสนอสาระวันพ่อแห่งชาติให้เพื่อนๆ รับทราบกันครับ โดยวันนี้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไปเป็นถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังเป็นวันชาติ และวันดินโลกอีกด้วย
โดยวันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคม ผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็น “วันพ่อแห่งชาติ"
ที่มา: ห้องสมุด มก. วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

10 ธันวาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ วันเสาร์ แรม 2 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล

วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร
เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย ดังนั้นวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีจึงถือ วันรัฐธรรมนูญ

12 ธันวาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันหยุดชดเชย วันจันทร์ แรม 4 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันนี้หนูอินขอนำเสนอสาระวันพ่อแห่งชาติให้เพื่อนๆ รับทราบกันครับ โดยวันนี้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไปเป็นถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังเป็นวันชาติ และวันดินโลกอีกด้วย
โดยวันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคม ผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็น “วันพ่อแห่งชาติ"
ที่มา: ห้องสมุด มก. วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

31 ธันวาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันสิ้นปี วันเสาร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีขาล

วันสิ้นปี หรือ วันส่งท้ายปีเก่า คือ วันสุดท้ายของปี ซึ่งตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม ตามปฏิทินเกรโกเรียน (Gregorian Calendar) ซึ่งดัดแปลงมาจากปฏิทินจูเลียน ใช้กันแพร่หลายในประเทศตะวันตก โดยประกาศใช้ครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2125 (ค.ศ. 1582) โดย วันสิ้นปี 2561 ตรงกับวันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม
ปัจจุบันนิยมใช้วันสิ้นปีกันทั่วโลก ทางการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ คืนวันนี้จะมีการจัดงานนับถอยหลัง (countdown) เพื่อเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ในเวลาเที่ยงคืนตามเมืองใหญ่ทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน โดยมักมีการจุดพลุเฉลิมฉลอง สำหรับวันสิ้นปีของประเทศไทย นอกจากจะเป็นวันหยุดของหน่วยงานราชการ ธนาคาร บริษัทต่าง ๆ แล้ว ก็ยังมีการจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคล และถือเป็นนิมิตหมายของการตั้งใจทำความดีของผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย..

Source: icons8.com