ปฏิทินจีน พฤษภาคม 2565 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันพระจีน, ปฏิทินจีน, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, วันพระจีน, วันไหว้, เทศกาลจีน, วันสารท, เดือนจีน, ปีจีน
วันนี้เป็นวันอะไร วันนี้วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 (2022)

ตรงกับ

แรม 10 ค่ำ เดือนหก(6)

25 (廿五) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

2565 (2022)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันนี้วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 (2022)

เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 มิถุนายน 2565
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六

1

1 (初一) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
1 (初一) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
วันชิวอิก วันพระจีน (日一初)
วันชิวอิก วันพระจีน (日一初)
วันหยุด<br />วันแรงงาน
วันหยุด
วันแรงงาน

2

2 (初二) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
2 (初二) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

3

3 (初三) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
3 (初三) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

4

4 (初四) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
4 (初四) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
วันหยุด<br />วันฉัตรมงคล
วันหยุด
วันฉัตรมงคล

5

5 (初五) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
5 (初五) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
สารทลิบแฮ่ (立夏) เวลา 19:25น.
สารทลิบแฮ่ (立夏) เวลา 19:25น.

6

6 (初六) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
6 (初六) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

7

7 (初七) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
7 (初七) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

8

8 (初八) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
8 (初八) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
คล้ายวันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง (องค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย-谭公爷)
คล้ายวันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง (องค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย-谭公爷)
วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

9

9 (初九) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
9 (初九) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

10

10 (初十) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
10 (初十) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

11

11 (十一) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
11 (十一) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

12

12 (十二) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
12 (十二) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

13

13 (十三) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
13 (十三) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

14

14 (十四) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
14 (十四) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

15

15 (十五) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
15 (十五) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
วันจับโหงว วันพระจีน (日五十)
วันจับโหงว วันพระจีน (日五十)
วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ
วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ
วันหยุด<br />วันวิสาขบูชา
วันหยุด
วันวิสาขบูชา

16

16 (十六) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
16 (十六) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
วันหยุด<br />วันหยุดชดเชย
วันหยุด
วันหยุดชดเชย

17

17 (十七) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
17 (十七) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

18

18 (十八) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
18 (十八) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

19

19 (十九) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
19 (十九) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

20

20 (二十) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
20 (二十) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

21

21 (廿一) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
21 (廿一) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
สารทเสี่ยวมั๊ว (小滿) เวลา 08:22น.
สารทเสี่ยวมั๊ว (小滿) เวลา 08:22น.

22

22 (廿二) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
22 (廿二) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

23

23 (廿三) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
23 (廿三) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ
วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ

24

24 (廿四) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
24 (廿四) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

25

25 (廿五) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
25 (廿五) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

26

26 (廿六) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
26 (廿六) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

27

27 (廿七) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
27 (廿七) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

28

28 (廿八) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
28 (廿八) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

29

29 (廿九) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)
29 (廿九) 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

30

1 (初一) 5 (五月) ปีขาล (壬寅)
1 (初一) 5 (五月) ปีขาล (壬寅)
วันชิวอิก วันพระจีน (日一初)
วันชิวอิก วันพระจีน (日一初)
วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

31

2 (初二) 5 (五月) ปีขาล (壬寅)
2 (初二) 5 (五月) ปีขาล (壬寅)

1

3 (初三) 5 (五月) ปีขาล (壬寅)
3 (初三) 5 (五月) ปีขาล (壬寅)

2

4 (初四) 5 (五月) ปีขาล (壬寅)
4 (初四) 5 (五月) ปีขาล (壬寅)

3

5 (初五) 5 (五月) ปีขาล (壬寅)
5 (初五) 5 (五月) ปีขาล (壬寅)
วันไหว้บ๊ะจ่าง (โหงวเหว่ยโจ่ว/ต่วนหงอ/ตวนอู่เจี๋ย-端午节)
วันไหว้บ๊ะจ่าง (โหงวเหว่ยโจ่ว/ต่วนหงอ/ตวนอู่เจี๋ย-端午节)
วันหยุด<br />วันเฉลิมฯ พระราชินี
วันหยุด
วันเฉลิมฯ พระราชินี

4

6 (初六) 5 (五月) ปีขาล (壬寅)
6 (初六) 5 (五月) ปีขาล (壬寅)

 

วันพระ พฤษภาคม 2565, วันพระใหญ่ พฤษภาคม 2565


- 8 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล
- 15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ วันอาทิตย์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล
- 23 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ วันจันทร์ แรม 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล
- 30 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันจันทร์ แรม 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล

1 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

“วันชิวอิก” หรือ “วันแรกของปีใหม่” ในปีนี้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม 2563 สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากรู้วิธีปฏิบัติตนในวันตรุษจีน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ตาม UndubZapp ไปรู้จักกับธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งเป็นข้อควรทำในวันชิวอิกกันเลยค่ะ

1.กินเจมื้อเช้า
ในวันชิวอิก หรือ วันแรกของปี ชาวจีนนิยมกินเจเป็นอาหารมื้อเช้า ซึ่งถือว่าเป็นมื้ออาหารแรกของปี เชื่อกันว่าการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการละเว้นชีวิตสัตว์ตั้งแต่วันแรกของปี จะได้บุญเทียบเท่ากับการกินเจตลอดทั้งปี

2.ไหว้บรรพบุรุษ
นอกจากการไหว้เจ้าในวันซาจั๊บแล้ว วันชิวอิกเองก็มีพิธีไหว้อีกครั้งเช่นกัน เพื่อขอพรให้เทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ รวมถึงไหว้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรษผู้ล่วงลับ

3.ขอพรและอวยพรญาติผู้ใหญ่
ผู้เยาว์ต้องนำส้ม 4 ผล ไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรัก เนื่องจากคำว่า ส้ม ในภาษาจีนแต้จิ๋ว ไปพ้องกับคำว่า ความสุข หรือ โชคลาภ จึงเปรียบเสมือนการนำความสุขและโชคลาภไปมอบให้แก่ผู้ใหญ่นั่นเอง

4.รับอั่งเปา
หลังจากที่ขอพรและอวยพรญาติผู้ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ญาติผู้ใหญ่ก็จะทำการแจกอั่งเปาซองแดง ซึ่งใส่เงินขวัญถุงไว้ข้างใน เป็นการขอบคุณ และอวยพรให้ลูกๆ หลานๆ โชคดี มีเงินใช้ เฮงๆ รวยๆ ตลอดทั้งปี

5.สวมเสื้อผ้าสีสันสดใส
นอกจากการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยการละเว้นชีวิตสัตว์แล้ว ชาวจีนยังนิยมสวมเสื้อผ้าใหม่สีสันสดใสในวันชิวอิก เพราะเสื้อผ้าสีสดๆ เปรียบได้กับความสว่างสดใสนั่นเอง สีเสื้อผ้าที่นิยมที่สุดคือ สีแดง

5 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ สารทลิบแฮ่ (立夏) เวลา 19:25น. วัน 5 (初五) เดือน 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

สารทลิบแฮ่ | 立夏 | เวลา | 19:25น....

8 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ คล้ายวันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง (องค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย-谭公爷) วัน 8 (初八) เดือน 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

คล้ายวันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง | องค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย-谭公爷...

15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

"ชิวอิก - จับโหงว"
ทำไมเห็นที่บ้านไหว้กันบ่อย ๆ คือวันอะไรกันนะ 
วันชิวอิก - จับโหงวสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนหลายท่านอาจจะคุ้นหูกับคำนี้ แต่หลายท่านอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นวันอะไรกันแน่ วันนี้อากิมหงมีคำตอบให้ค่ะ
ชิวอิก (初一) และ จับโหงว (十五) หมายถึงวันที่ 1 (1 ค่ำ) และวันที่ 15 (15 ค่ำ) ของเดือนตามปฏิทินจันทรคติ การอ่านว่าชิวอิกและจับโหงวเป็นสำเนียงการออกเสียงแบบแต้จิ๋ว วันดังกล่าวนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนชาวจีนยึดถือเอาเป็นวันพระจีน ในแต่ละเดือนจะมีอยู่ประมาณ 2 ครั้ง
โดยเมื่อถึงวันชิวอิกและจับโหงว ผู้คนจะมีการจัดชุดไหว้บูชาพระ-สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมไปถึงการจัดชุดไหว้เจ้าเล็กๆ สำหรับไหว้ตี่จู่เอี๊ย (ที่ตั้งของเจ้าที่ประจำบ้าน) เสมือนเป็นการเคารพสิ่งศักดื์สิทธิ์ประจำบ้านให้คุ้มครองและดูแลคนในครอบครัว หากได้ไหว้ในวันดังกล่าวจะเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้แก่เจ้าบ้านและครอบครัวด้วย อนึ่งการไหว้จะทำกันในช่วงเช้า
คำว่า ชิวอิก (初一) นั้น แปลว่าวันแรก ซึ่งแต่เดิมคำว่าชิวอิกหมายถึง"วันปีใหม่" (元旦) เท่านั้น ความหมายเดิมของคำนี้คือการเริ่มต้นครั้งแรก ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกวันแรกของปี ในภายหลังได้ใช้คำนี้สำหรับวันแรกของเดือนแต่ละเดือนตามปฏิทินจันทรคติของจีนด้วย ซึ่งจะนับวันต่อ ๆ ไปเป็น 初二 (วันที่ 2) 、初三 (วันที่ 3)、...ไปเรื่อย ๆ จนถึง 初十 (วันที่ 10) แล้วจึงนับวันต่อไปแบบตัวเลขปกติค่ะ
หากต้องการทราบว่าวันใดตรงกับวันชิวอีกและจับโหงวบ้าง ให้ลองดูที่ปฏิทินจีนได้เลยค่ะ ถ้าเป็นปฏิทินรายวัน จะมีแถบสีแดงตรงกลางอยู่ด้านล่างวันนั้น ส่วนปฏิทินรายเดือนจะเป็นแถบสีแดงเล็กๆอยู่ทางขวามือของกรอบวันดังกล่าว
สำหรับในปลายเดือนนี้นั้น มีวันจับโหงวในเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ค่ะ
ของไหว้สำหรับวันชิวอิกและจับโหงวประกอบไปด้วย
เทียนแดง 1 คู่ | ธูป 7 ดอก (5 ดอกสำหรับตี่จู่เอี๊ย และอีก 2 ดอกตรงข้างประตูหน้าบ้าน) | น้ำชา 5 ถ้วย | น้ำเปล่า 3 ถ้วย | ขนมอังถ่อก้วย (ขนมทำจากแป้งรูปทรงคล้ายสามเหลี่ยมมีไส้ด้านในอาทิ กุยช่าย หน่อไม้ เผือก เป็นต้น | ส้มหรือผลไม้มงคล 5 ลูก | กระดาษไหว้ 1 ชุด
ผู้เขียน อากิมหง

21 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ สารทเสี่ยวมั๊ว (小滿) เวลา 08:22น. วัน 21 (廿一) เดือน 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

สารทเสี่ยวมั๊ว | 小滿 | เวลา | 08:22น....

30 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 5 (五月) ปีขาล (壬寅)

“วันชิวอิก” หรือ “วันแรกของปีใหม่” ในปีนี้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม 2563 สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากรู้วิธีปฏิบัติตนในวันตรุษจีน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ตาม UndubZapp ไปรู้จักกับธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งเป็นข้อควรทำในวันชิวอิกกันเลยค่ะ

1.กินเจมื้อเช้า
ในวันชิวอิก หรือ วันแรกของปี ชาวจีนนิยมกินเจเป็นอาหารมื้อเช้า ซึ่งถือว่าเป็นมื้ออาหารแรกของปี เชื่อกันว่าการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการละเว้นชีวิตสัตว์ตั้งแต่วันแรกของปี จะได้บุญเทียบเท่ากับการกินเจตลอดทั้งปี

2.ไหว้บรรพบุรุษ
นอกจากการไหว้เจ้าในวันซาจั๊บแล้ว วันชิวอิกเองก็มีพิธีไหว้อีกครั้งเช่นกัน เพื่อขอพรให้เทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ รวมถึงไหว้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรษผู้ล่วงลับ

3.ขอพรและอวยพรญาติผู้ใหญ่
ผู้เยาว์ต้องนำส้ม 4 ผล ไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรัก เนื่องจากคำว่า ส้ม ในภาษาจีนแต้จิ๋ว ไปพ้องกับคำว่า ความสุข หรือ โชคลาภ จึงเปรียบเสมือนการนำความสุขและโชคลาภไปมอบให้แก่ผู้ใหญ่นั่นเอง

4.รับอั่งเปา
หลังจากที่ขอพรและอวยพรญาติผู้ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ญาติผู้ใหญ่ก็จะทำการแจกอั่งเปาซองแดง ซึ่งใส่เงินขวัญถุงไว้ข้างใน เป็นการขอบคุณ และอวยพรให้ลูกๆ หลานๆ โชคดี มีเงินใช้ เฮงๆ รวยๆ ตลอดทั้งปี

5.สวมเสื้อผ้าสีสันสดใส
นอกจากการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยการละเว้นชีวิตสัตว์แล้ว ชาวจีนยังนิยมสวมเสื้อผ้าใหม่สีสันสดใสในวันชิวอิก เพราะเสื้อผ้าสีสดๆ เปรียบได้กับความสว่างสดใสนั่นเอง สีเสื้อผ้าที่นิยมที่สุดคือ สีแดง

3 มิถุนายน 2565 ตรงกับ วันไหว้บ๊ะจ่าง (โหงวเหว่ยโจ่ว/ต่วนหงอ/ตวนอู่เจี๋ย-端午节) วัน 5 (初五) เดือน 5 (五月) ปีขาล (壬寅)

วันไหว้บ๊ะจ่าง | โหงวเหว่ยโจ่ว/ต่วนหงอ/ตวนอู่เจี๋ย-端午节...

1 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันแรงงาน วันอาทิตย์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
Submitted by นิวัฒน์ นุ่นชูผล on Fri, 05/01/2020 - 10:20
ประวัติวันแรงงานแห่งชาติไทย
วันแรงงานในประเทศไทยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งตรงกับสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 และรัฐบาลได้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติในปี พ.ศ. 2499 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานในปี พ.ศ. 2500

4 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันฉัตรมงคล วันพุธ ขึ้น 4 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล

          วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม  ของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ควรระลึกถึง
          ความหมายของวันฉัตรมงคล วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก
          ความสำคัญของวันฉัตรมงคล วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
          ดังนั้น รัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้
          ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น มีหลักฐานปรากฏในหลักศิลาจารึก วัดศรีชุมของพญาลิไท ว่า เริ่มต้นมาตั้งแต่ครั้งพ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาว หรือพ่อขุนบางกลางท่าว ให้เป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัย
          จากนั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยพระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะไม่ใช้คำว่า “พระบาท” นำหน้า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และคำสั่งของพระองค์ก็ไม่เรียกว่า “พระบรมราชโองการ” และอีกประการหนึ่งคือ จะยังไม่มีการใช้ นพปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตร 9 ชั้น
          ความเป็นมาของพระราชพิธีฉัตรมงคล ก่อนหน้ารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีฉัตรมงคลถือเป็นพิธีของเจ้าพนักงานในพระราชฐาน ที่มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระทวารประตูวัง ได้จัดการสมโภชสังเวยเครื่องราชูปโภคที่ตนรักษาทุกปีในเดือนหก และเป็นงานส่วนตัว ไม่ถือเป็นงานหลวง จนกระทั่ง สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงกระทำพิธีฉัตรมงคลขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2393 โดยมีพระราชดำริว่า วันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดิน จึงถือให้วันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล และควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ แต่เนื่องจากเป็นธรรมเนียมใหม่ ยากต่อการเข้าใจ อีกทั้งเผอิญที่วันบรมราชาภิเษกไปตรงกับวันสมโภชเครื่องราชูปโภคที่มีแต่เดิม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงอธิบายว่า วันฉัตรมงคลเป็นวันสมโภชเครื่องราชูปโภค จึงไม่มีใครติดใจสงสัย ดังนั้น จึงได้มีพระราชดำริจัดงานพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่า "ฉัตรมงคล" นี้ขึ้น โดยได้มีการเฉลิมฉลองด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมนต์ ในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 รุ่งขึ้นมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าการเฉลิมฉลองพระราชพิธีฉัตรมงคล เริ่มมีในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 วันบรมราชาภิเษก ตรงกับเดือน 12 จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฉัตรมงคลในเดือน 12 แต่ไม่ได้รับการยินยอม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงแก้ไขด้วยการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยตราจุลจอมเกล้าสำหรับตระกูลขึ้น ให้มีพระราชทานตรานี้ตรงกับวันคล้ายบรมราชาภิเษก ท่านผู้หลักผู้ใหญ่จึงยินยอมให้เลื่อนงานฉัตรมงคลมาตรงกับวันบรมราชาภิเษก แต่ยังให้รักษาประเพณีสมโภชเครื่องราชูปโภคอยู่ตามเดิม รูปแบบงานวันฉัตรมงคลจึงเป็นเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน
          พระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลปัจจุบัน ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน 3 วัน นั่นคือ วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย สรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ เลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
          วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
          วันที่ 6 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เสด็จออกให้ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
          เมื่อวันฉัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบอีกหนึ่งครา ในวันที่ 4 พฤษภาคม พสกนิกรชาวไทยทั้งหลายจึงควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล

วันวิสาขบูชา

16 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันหยุดชดเชย วันจันทร์ แรม 1 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันนี้หนูอินขอนำเสนอสาระวันพ่อแห่งชาติให้เพื่อนๆ รับทราบกันครับ โดยวันนี้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไปเป็นถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังเป็นวันชาติ และวันดินโลกอีกด้วย
โดยวันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคม ผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็น “วันพ่อแห่งชาติ"
ที่มา: ห้องสมุด มก. วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

3 มิถุนายน 2565 ตรงกับ วันหยุดวันเฉลิมฯ พระราชินี วันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล

วันเฉลิมฯ พระราชินี

Source: icons8.com