ปฏิทินจีน พฤศจิกายน 2564 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันพระจีน, ปฏิทินจีน, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, วันพระจีน, วันไหว้, เทศกาลจีน, วันสารท, เดือนจีน, ปีจีน

2564 (2021)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

30 พฤศจิกายน 2564 (2021)

ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六

31

26 (廿六) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
26 (廿六) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

1

27 (廿七) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
27 (廿七) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

2

28 (廿八) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
28 (廿八) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

3

29 (廿九) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
29 (廿九) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

4

30 (三十) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
30 (三十) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

5

1 (初一) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
1 (初一) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
วันชิวอิก วันพระจีน (日一初)
วันชิวอิก วันพระจีน (日一初)

6

2 (初二) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
2 (初二) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

7

3 (初三) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
3 (初三) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
สารทลิบตัง (立冬) เวลา 11:58น.
สารทลิบตัง (立冬) เวลา 11:58น.

8

4 (初四) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
4 (初四) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

9

5 (初五) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
5 (初五) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

10

6 (初六) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
6 (初六) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

11

7 (初七) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
7 (初七) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

12

8 (初八) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
8 (初八) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

13

9 (初九) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
9 (初九) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

14

10 (初十) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
10 (初十) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

15

11 (十一) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
11 (十一) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

16

12 (十二) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
12 (十二) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

17

13 (十三) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
13 (十三) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

18

14 (十四) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
14 (十四) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

19

15 (十五) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
15 (十五) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
วันจับโหงว วันพระจีน (日五十)
วันจับโหงว วันพระจีน (日五十)
วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

วันหยุด<br />วันลอยกระทง
วันหยุด
วันลอยกระทง

20

16 (十六) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
16 (十六) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

21

17 (十七) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
17 (十七) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

22

18 (十八) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
18 (十八) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
สารทเสี่ยวเสาะ (小雪) เวลา 09:33น.
สารทเสี่ยวเสาะ (小雪) เวลา 09:33น.

23

19 (十九) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
19 (十九) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

24

20 (二十) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
20 (二十) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

25

21 (廿一) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
21 (廿一) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

26

22 (廿二) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
22 (廿二) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

27

23 (廿三) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
23 (廿三) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

28

24 (廿四) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
24 (廿四) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

29

25 (廿五) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
25 (廿五) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

30

26 (廿六) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
26 (廿六) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

1

27 (廿七) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
27 (廿七) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

2

28 (廿八) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
28 (廿八) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

3

29 (廿九) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
29 (廿九) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

4

1 (初一) 11 (冬月) ปีฉลู (辛丑)
1 (初一) 11 (冬月) ปีฉลู (辛丑)
วันชิวอิก วันพระจีน (日一初)
วันชิวอิก วันพระจีน (日一初)
วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

 

วันพระ พฤศจิกายน 2564, วันพระใหญ่ พฤศจิกายน 2564
- 4 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีฉลู
- 12 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันศุกร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีฉลู
- 19 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีฉลู
- 27 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันเสาร์ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีฉลู
- 4 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันเสาร์ แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีฉลู
วันพระ พฤศจิกายน 2564, วันพระจีน พฤศจิกายน 2564, วันไหว้ พฤศจิกายน 2564, วันสารทจีน พฤศจิกายน 2564
- 5 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
- 7 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ สารทลิบตัง (立冬) เวลา 11:58น. วัน 3 (初三) เดือน 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
- 19 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
- 22 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ สารทเสี่ยวเสาะ (小雪) เวลา 09:33น. วัน 18 (十八) เดือน 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
- 4 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 11 (冬月) ปีฉลู (辛丑)
วันหยุด พฤศจิกายน 2564, วันหยุดราชการ พฤศจิกายน 2564
- วันหยุดวันลอยกระทง

Source: icons8.com