ปฏิทินจีน กันยายน 2564 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันพระจีน, ปฏิทินจีน, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, วันพระจีน, วันไหว้, เทศกาลจีน, วันสารท, เดือนจีน, ปีจีน

สิงหาคม 2564 กันยายน 2564 ตุลาคม 2564
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六

29

22 (廿二) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
22 (廿二) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
คล้ายวันเกิดเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบุ๋น (ปี่กาน-比干
คล้ายวันเกิดเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบุ๋น (ปี่กาน-比干

30

23 (廿三) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
23 (廿三) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)

31

24 (廿四) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
24 (廿四) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

1

25 (廿五) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
25 (廿五) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)

2

26 (廿六) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
26 (廿六) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)

3

27 (廿七) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
27 (廿七) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
คล้ายวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
คล้ายวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

4

28 (廿八) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
28 (廿八) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)

5

29 (廿九) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
29 (廿九) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)

6

30 (三十) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
30 (三十) 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

7

1 (初一) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
1 (初一) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
สารทแปะโล่ว (白露) เวลา 16:52น., วันชิวอิก วันพระจีน (日一初)
สารทแปะโล่ว (白露) เวลา 16:52น., วันชิวอิก วันพระจีน (日一初)

8

2 (初二) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
2 (初二) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

9

3 (初三) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
3 (初三) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

10

4 (初四) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
4 (初四) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

11

5 (初五) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
5 (初五) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

12

6 (初六) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
6 (初六) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

13

7 (初七) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
7 (初七) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

14

8 (初八) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
8 (初八) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

15

9 (初九) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
9 (初九) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

16

10 (初十) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
10 (初十) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

17

11 (十一) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
11 (十一) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

18

12 (十二) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
12 (十二) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

19

13 (十三) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
13 (十三) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

20

14 (十四) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
14 (十四) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

21

15 (十五) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
15 (十五) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
วันไหว้พระจันทร์ (ตงชิวโจ่ย/จงชิวเจี๋ย-中秋节), วันจับโหงว วันพระจีน (日五十)
วันไหว้พระจันทร์ (ตงชิวโจ่ย/จงชิวเจี๋ย-中秋节), วันจับโหงว วันพระจีน (日五十)
วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

22

16 (十六) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
16 (十六) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

23

17 (十七) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
17 (十七) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
สารทชิวฮุน (秋分) เวลา 02:20น.
สารทชิวฮุน (秋分) เวลา 02:20น.

24

18 (十八) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
18 (十八) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
วันหยุด<br />วันมหิดล (ครม.)
วันหยุด
วันมหิดล (ครม.)

25

19 (十九) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
19 (十九) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

26

20 (二十) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
20 (二十) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

27

21 (廿一) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
21 (廿一) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

28

22 (廿二) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
22 (廿二) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

29

23 (廿三) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
23 (廿三) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

30

24 (廿四) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
24 (廿四) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

1

25 (廿五) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
25 (廿五) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

2

26 (廿六) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
26 (廿六) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

 

วันพระ กันยายน 2564, วันพระใหญ่ กันยายน 2564
- 31 สิงหาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันอังคาร แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีฉลู
- 6 กันยายน 2564 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันจันทร์ แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีฉลู
- 14 กันยายน 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันอังคาร ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีฉลู
- 21 กันยายน 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีฉลู
- 29 กันยายน 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันพุธ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีฉลู
วันพระ กันยายน 2564, วันพระจีน กันยายน 2564, วันไหว้ กันยายน 2564, วันสารทจีน กันยายน 2564
- 29 สิงหาคม 2564 ตรงกับ คล้ายวันเกิดเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบุ๋น (ปี่กาน-比干 วัน 22 (廿二) เดือน 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
- 3 กันยายน 2564 ตรงกับ คล้ายวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วัน 27 (廿七) เดือน 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)
- 7 กันยายน 2564 ตรงกับ สารทแปะโล่ว (白露) เวลา 16:52น., วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
- 21 กันยายน 2564 ตรงกับ วันไหว้พระจันทร์ (ตงชิวโจ่ย/จงชิวเจี๋ย-中秋节), วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
- 23 กันยายน 2564 ตรงกับ สารทชิวฮุน (秋分) เวลา 02:20น. วัน 17 (十七) เดือน 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
วันหยุด กันยายน 2564, วันหยุดราชการ กันยายน 2564
- 24 กันยายน 2564 ตรงกับ วันหยุดวันมหิดล (ครม.) วันศุกร์ แรม 3 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีฉลู

Source: icons8.com