ปฏิทินจีน ตุลาคม 2564 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันพระจีน, ปฏิทินจีน, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, วันพระจีน, วันไหว้, เทศกาลจีน, วันสารท, เดือนจีน, ปีจีน

25 ตุลาคม 2564

กันยายน 2564 ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六

26

20 (二十) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
20 (二十) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

27

21 (廿一) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
21 (廿一) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

28

22 (廿二) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
22 (廿二) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

29

23 (廿三) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
23 (廿三) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

30

24 (廿四) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
24 (廿四) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

1

25 (廿五) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
25 (廿五) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

2

26 (廿六) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
26 (廿六) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

3

27 (廿七) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
27 (廿七) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

4

28 (廿八) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
28 (廿八) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

5

29 (廿九) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)
29 (廿九) 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

6

1 (初一) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
1 (初一) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會), วันชิวอิก วันพระจีน (日一初)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會), วันชิวอิก วันพระจีน (日一初)
วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

7

2 (初二) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
2 (初二) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會)

8

3 (初三) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
3 (初三) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
สารทฮั่งโล่ว (寒露) เวลา 08:38น., เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
สารทฮั่งโล่ว (寒露) เวลา 08:38น., เทศกาลกินเจ (九皇勝會)

9

4 (初四) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
4 (初四) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會)

10

5 (初五) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
5 (初五) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會)

11

6 (初六) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
6 (初六) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會)

12

7 (初七) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
7 (初七) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會)

13

8 (初八) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
8 (初八) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
วันหยุด<br />วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันหยุด
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

14

9 (初九) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
9 (初九) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會), คล้ายวันประสูติเทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ (帥元壇中)
เทศกาลกินเจ (九皇勝會), คล้ายวันประสูติเทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ (帥元壇中)
วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

15

10 (初十) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
10 (初十) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

16

11 (十一) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
11 (十一) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

17

12 (十二) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
12 (十二) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

18

13 (十三) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
13 (十三) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

19

14 (十四) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
14 (十四) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

20

15 (十五) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
15 (十五) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
วันจับโหงว วันพระจีน (日五十)
วันจับโหงว วันพระจีน (日五十)

21

16 (十六) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
16 (十六) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ
วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ

22

17 (十七) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
17 (十七) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
วันหยุด<br />วันหยุดชดเชย
วันหยุด
วันหยุดชดเชย

23

18 (十八) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
18 (十八) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
สารทซึงกั่ง (霜降) เวลา 11:51น.
สารทซึงกั่ง (霜降) เวลา 11:51น.
วันหยุด<br />วันปิยมหาราช
วันหยุด
วันปิยมหาราช

24

19 (十九) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
19 (十九) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
คล้ายวันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม
คล้ายวันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม

25

20 (二十) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
20 (二十) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

26

21 (廿一) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
21 (廿一) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

27

22 (廿二) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
22 (廿二) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

28

23 (廿三) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
23 (廿三) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

29

24 (廿四) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
24 (廿四) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

30

25 (廿五) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
25 (廿五) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

31

26 (廿六) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
26 (廿六) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

1

27 (廿七) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
27 (廿七) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

2

28 (廿八) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
28 (廿八) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

3

29 (廿九) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
29 (廿九) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

4

30 (三十) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
30 (三十) 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

5

1 (初一) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
1 (初一) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
วันชิวอิก วันพระจีน (日一初)
วันชิวอิก วันพระจีน (日一初)

6

2 (初二) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
2 (初二) 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

 

วันพระ ตุลาคม 2564, วันพระใหญ่ ตุลาคม 2564
- 29 กันยายน 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันพุธ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีฉลู
- 6 ตุลาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันพุธ แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีฉลู
- 14 ตุลาคม 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีฉลู
- 21 ตุลาคม 2564 ตรงกับ วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีฉลู
- 29 ตุลาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันศุกร์ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีฉลู
- 4 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีฉลู
วันพระ ตุลาคม 2564, วันพระจีน ตุลาคม 2564, วันไหว้ ตุลาคม 2564, วันสารทจีน ตุลาคม 2564
- 6 ตุลาคม 2564 ตรงกับ เทศกาลกินเจ (九皇勝會), วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
- 7 ตุลาคม 2564 ตรงกับ เทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 2 (初二) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
- 8 ตุลาคม 2564 ตรงกับ สารทฮั่งโล่ว (寒露) เวลา 08:38น., เทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 3 (初三) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
- 9 ตุลาคม 2564 ตรงกับ เทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 4 (初四) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
- 10 ตุลาคม 2564 ตรงกับ เทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 5 (初五) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
- 11 ตุลาคม 2564 ตรงกับ เทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 6 (初六) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
- 12 ตุลาคม 2564 ตรงกับ เทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 7 (初七) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
- 13 ตุลาคม 2564 ตรงกับ เทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 8 (初八) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
- 14 ตุลาคม 2564 ตรงกับ เทศกาลกินเจ (九皇勝會), คล้ายวันประสูติเทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ (帥元壇中) วัน 9 (初九) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
- 20 ตุลาคม 2564 ตรงกับ วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
- 23 ตุลาคม 2564 ตรงกับ สารทซึงกั่ง (霜降) เวลา 11:51น. วัน 18 (十八) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
- 24 ตุลาคม 2564 ตรงกับ คล้ายวันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม วัน 19 (十九) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)
- 5 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)
วันหยุด ตุลาคม 2564, วันหยุดราชการ ตุลาคม 2564
- 13 ตุลาคม 2564 ตรงกับ วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีฉลู
- 22 ตุลาคม 2564 ตรงกับ วันหยุดวันหยุดชดเชย วันศุกร์ แรม 1 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีฉลู
- 23 ตุลาคม 2564 ตรงกับ วันหยุดวันปิยมหาราช วันเสาร์ แรม 2 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีฉลู

Source: icons8.com