ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2564 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

31

1

2

3

4

วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

5

6

7

8

9

10

11

12

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

13

14

15

16

17

18

19

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

20

21

22

23

24

25

26

27

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

28

29

30

1

2

3

4

วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

 

วันพระ พฤศจิกายน 2564, วันพระใหญ่ พฤศจิกายน 2564
- 4 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีฉลู
- 12 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันศุกร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีฉลู
- 19 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีฉลู
- 27 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันเสาร์ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีฉลู
- 4 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันเสาร์ แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีฉลู

Source: icons8.com