ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2565 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พฤศจิกายน 2565 (2022)

ตรงกับ

แรม 10 ค่ำ เดือนหก(6)

2565 (2022)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

พฤศจิกายน 2565 (2022)

ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

30

31

1

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

2

3

4

5

6

7

8

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

9

10

11

12

13

14

15

16

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

17

18

19

20

21

22

23

วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

24

25

26

27

28

29

30

1

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

2

3

 

วันพระ พฤศจิกายน 2565, วันพระใหญ่ พฤศจิกายน 2565


- 1 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันอังคาร ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล
- 8 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล
- 16 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันพุธ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล
- 23 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันพุธ แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล
- 1 ธันวาคม 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล

Source: icons8.com