ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2564 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2564 (2021)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

พฤษภาคม 2564 (2021)

เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

25

26

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

27

28

29

30

1

วันหยุด<br />วันแรงงาน
วันหยุด
วันแรงงาน

2

3

วันหยุด<br />วันหยุดชดเชย
วันหยุด
วันหยุดชดเชย

4

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

วันหยุด<br />วันฉัตรมงคล
วันหยุด
วันฉัตรมงคล

5

6

7

8

9

10

วันหยุด<br />วันพืชมงคล , วันหยุดราชการ (ภาคอีสาน)
วันหยุด
วันพืชมงคล , วันหยุดราชการ (ภาคอีสาน)

11

วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

12

13

14

15

16

17

18

19

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

20

21

22

23

24

25

26

วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ
วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ
วันหยุด<br />วันวิสาขบูชา
วันหยุด
วันวิสาขบูชา

27

28

29

30

31

1

2

3

วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ
วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ
วันหยุด<br />วันอัฏฐมีบูชา วันเฉลิมฯ พระราชินี
วันหยุด
วันอัฏฐมีบูชา วันเฉลิมฯ พระราชินี

4

5

 

วันพระ พฤษภาคม 2564, วันพระใหญ่ พฤษภาคม 2564
- 26 เมษายน 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีฉลู
- 4 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันอังคาร แรม 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีฉลู
- 11 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันอังคาร แรม 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีฉลู
- 19 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันพุธ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีฉลู
- 26 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ วันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีฉลู
- 3 มิถุนายน 2564 ตรงกับ วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ วันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีฉลู
วันหยุด พฤษภาคม 2564, วันหยุดราชการ พฤษภาคม 2564
- วันหยุดวันแรงงาน
- วันหยุดวันหยุดชดเชย
- วันหยุดวันฉัตรมงคล
- วันหยุดวันพืชมงคล , วันหยุดราชการ (ภาคอีสาน)
- วันหยุดวันวิสาขบูชา
- วันหยุดวันอัฏฐมีบูชา วันเฉลิมฯ พระราชินี

Source: icons8.com