ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ มกราคม 2565 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2565 (2022)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

มกราคม 2565 (2022)

ธันวาคม 2564 มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

26

27

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

28

29

30

31

วันหยุด<br />วันสิ้นปี
วันหยุด
วันสิ้นปี

1

วันหยุด<br />วันขึ้นปีใหม่
วันหยุด
วันขึ้นปีใหม่

2

วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

3

วันหยุด<br />วันหยุดชดเชย
วันหยุด
วันหยุดชดเชย

4

5

6

7

8

9

10

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

11

12

13

14

15

16

17

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

18

19

20

21

22

23

24

25

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

26

27

28

29

30

31

1

วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

2

3

4

5

 

วันพระ มกราคม 2565, วันพระใหญ่ มกราคม 2565
- 27 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันจันทร์ แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู
- 2 มกราคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันอาทิตย์ แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู
- 10 มกราคม 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู
- 17 มกราคม 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู
- 25 มกราคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันอังคาร แรม 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู
- 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันอังคาร แรม 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู
วันหยุด มกราคม 2565, วันหยุดราชการ มกราคม 2565
- 31 ธันวาคม 2564 ตรงกับ วันหยุดวันสิ้นปี วันศุกร์ แรม 12 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู
- 1 มกราคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันขึ้นปีใหม่ วันเสาร์ แรม 13 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู
- 3 มกราคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันหยุดชดเชย วันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู

Source: icons8.com