ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2564 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2564 (2021)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

มิถุนายน 2564 (2021)

พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564 กรกฎาคม 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

30

31

1

2

3

วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ
วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ
วันหยุด<br />วันอัฏฐมีบูชา วันเฉลิมฯ พระราชินี
วันหยุด
วันอัฏฐมีบูชา วันเฉลิมฯ พระราชินี

4

5

6

7

8

9

วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

10

11

12

13

14

15

16

17

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

18

19

20

21

22

23

24

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

25

26

27

28

29

30

1

2

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

3

 

วันพระ มิถุนายน 2564, วันพระใหญ่ มิถุนายน 2564
- 3 มิถุนายน 2564 ตรงกับ วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ วันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีฉลู
- 9 มิถุนายน 2564 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีฉลู
- 17 มิถุนายน 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีฉลู
- 24 มิถุนายน 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีฉลู
- 2 กรกฎาคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันศุกร์ แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีฉลู
วันหยุด มิถุนายน 2564, วันหยุดราชการ มิถุนายน 2564
- วันหยุดวันอัฏฐมีบูชา วันเฉลิมฯ พระราชินี

Source: icons8.com