ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2565 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
มีนาคม 2565 (2022)

ตรงกับ

แรม 10 ค่ำ เดือนหก(6)

2565 (2022)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

มีนาคม 2565 (2022)

กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565 เมษายน 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

27

28

1

2

วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

3

4

5

6

7

8

9

10

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

11

12

13

14

15

16

17

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

18

19

20

21

22

23

24

25

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

26

27

28

29

30

31

1

วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

2

 

วันพระ มีนาคม 2565, วันพระใหญ่ มีนาคม 2565


- 2 มีนาคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู
- 10 มีนาคม 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู
- 17 มีนาคม 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู
- 25 มีนาคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันศุกร์ แรม 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู
- 1 เมษายน 2565 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันศุกร์ แรม 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู

Source: icons8.com