ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2565 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
สิงหาคม 2565 (2022)

ตรงกับ

แรม 10 ค่ำ เดือนหก(6)

2565 (2022)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

สิงหาคม 2565 (2022)

กรกฎาคม 2565 สิงหาคม 2565 กันยายน 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

31

1

2

3

4

5

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

6

7

8

9

10

11

12

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

วันหยุด<br />วันเฉลิมฯ วันแม่
วันหยุด
วันเฉลิมฯ วันแม่

13

14

15

16

17

18

19

20

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

21

22

23

24

25

26

วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

27

28

29

30

31

1

2

3

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

 

วันพระ สิงหาคม 2565, วันพระใหญ่ สิงหาคม 2565


- 5 สิงหาคม 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันศุกร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล
- 12 สิงหาคม 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล
- 20 สิงหาคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันเสาร์ แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล
- 26 สิงหาคม 2565 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันศุกร์ แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล
- 3 กันยายน 2565 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันเสาร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล

12 สิงหาคม 2565 ตรงกับ วันหยุดวันเฉลิมฯ วันแม่ วันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล

วันเฉลิมฯ วันแม่

Source: icons8.com