ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ เมษายน 2564 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2564 (2021)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

เมษายน 2564 (2021)

มีนาคม 2564 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

28

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

29

30

31

1

2

3

4

5

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

6

วันหยุด<br />วันจักรี
วันหยุด
วันจักรี

7

8

9

10

11

วันพระ<br />แรม 14 ค่ำ
วันพระ
แรม 14 ค่ำ

12

วันหยุด<br />วันสงกรานต์ (ครม.)
วันหยุด
วันสงกรานต์ (ครม.)

13

วันหยุด<br />วันสงกรานต์
วันหยุด
วันสงกรานต์

14

วันหยุด<br />วันสงกรานต์
วันหยุด
วันสงกรานต์

15

วันหยุด<br />วันสงกรานต์
วันหยุด
วันสงกรานต์

16

17

18

19

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

20

21

22

23

24

25

26

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

27

28

29

30

1

วันหยุด<br />วันแรงงาน
วันหยุด
วันแรงงาน

 

วันพระ เมษายน 2564, วันพระใหญ่ เมษายน 2564
- 28 มีนาคม 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันอาทิตย์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีฉลู
- 5 เมษายน 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันจันทร์ แรม 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีฉลู
- 11 เมษายน 2564 ตรงกับ วันพระแรม 14 ค่ำ วันอาทิตย์ แรม 14 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีฉลู
- 19 เมษายน 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีฉลู
- 26 เมษายน 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีฉลู
วันหยุด เมษายน 2564, วันหยุดราชการ เมษายน 2564
- 6 เมษายน 2564 ตรงกับ วันหยุดวันจักรี วันอังคาร แรม 9 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีฉลู
- 12 เมษายน 2564 ตรงกับ วันหยุดวันสงกรานต์ (ครม.) วันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือนหก(6) ปีฉลู
- 13 เมษายน 2564 ตรงกับ วันหยุดวันสงกรานต์ วันอังคาร ขึ้น 2 ค่ำ เดือนหก(6) ปีฉลู
- 14 เมษายน 2564 ตรงกับ วันหยุดวันสงกรานต์ วันพุธ ขึ้น 3 ค่ำ เดือนหก(6) ปีฉลู
- 15 เมษายน 2564 ตรงกับ วันหยุดวันสงกรานต์ วันพฤหัสบดี ขึ้น 4 ค่ำ เดือนหก(6) ปีฉลู
- 1 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ วันหยุดวันแรงงาน วันเสาร์ แรม 5 ค่ำ เดือนหก(6) ปีฉลู

Source: icons8.com